In bài viết

Chuyển sang công chức cần đáp ứng yêu cầu gì?

(Chinhphu.vn) - Bà Phan Thị Kim Thư (An Giang) được tuyển dụng ngày 1/9/2013. Bà có hơn 5 năm công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp, đang giữ bậc lương cao đẳng nhưng đã có bằng đại học vào tháng 11/2017. Bà Thư hỏi, trường hợp của bà có đủ điều kiện để chuyển sang công chức không?

11/04/2022 07:02

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp của bà Phan Thị Kim Thư để tiếp nhận vào làm công chức phải đáp ứng yêu cầu về thời gian 5 năm công tác, được xếp lương tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Chinhphu.vn