In bài viết

Chuyển Thanh tra TP Hà Nội kiểm tra, giải quyết kiến nghị của ông Trần Đức Hiếu

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Trần Đức Hiếu, gia đình ông mua một mảnh đất tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đã được công chứng và được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên hiện gia đình ông không thực hiện được các quyền của người sử dụng đất.

11/06/2021 11:20

Bởi, mảnh đất này lại thuộc diện kiểm tra sai phạm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 1673/VPCP-V.I ngày 28/02/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Từ sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng đến nay, cơ quan chức năng không có thông báo cho người dân về kết quả kiểm tra, giải quyết, khiến các gia đình đã mua đất trong khu vực gặp khó khăn do không thực hiện được các quyền của người sử dụng đất.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hiếu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm có biện pháp xử lý.

Về việc này, thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển đơn của ông Hiếu đến Thanh tra Thành phố để kiểm tra, giải quyết và trả lời đơn kiến nghị của công dân theo quy định, báo cáo kết quả về Cổng TTĐT Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Chinhphu.vn