In bài viết

Chuyển từ viên chức sang công chức cần điều kiện gì?

(Chinhphu.vn) – Viên chức có đủ 5 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm thì được tiếp nhận vào làm công chức.

02/02/2021 14:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Nhã (Đồng Nai), Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định, khi tiếp nhận vào làm công chức có yêu cầu phải đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Trong khi đó, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP nêu phải có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng

Ông Nhã hỏi, ông đang là viên chức ban quản lý dự án, phụ trách mảng xây dựng được 7 năm, có bằng đại học kỹ sư xây dựng được 4 năm. Phòng Kinh tế hạ tầng đang có nhu cầu tuyển kỹ sư xây dựng (phù hợp với ngành nghề của ông trong 7 năm) và muốn tiếp nhận ông theo Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP có được không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì viên chức có đủ 5 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm thì được tiếp nhận vào làm công chức.

Căn cứ quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để thay thế cho Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Do vậy, trường hợp Phòng Kinh tế hạ tầng muốn tiếp nhận ông Nguyễn Ngọc Nhã vào làm công chức đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn