In bài viết

Có bị truy thu phí đường bộ khi mua xe thanh lý đấu giá?

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Đình Quang (Ninh Bình) mua thanh lý xe biển xanh của cơ quan nhà nước, xe đã dừng hoạt động nhiều năm, đến nay được đưa ra bán thanh lý đấu giá. Ông Quang hỏi, trường hợp xe này sẽ bị truy thu phí đường bộ hay được miễn và chỉ tính từ thời điểm ký trúng đấu giá?

07/09/2021 08:02

Về vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a.6 Tiết a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thì trường hợp mua xe thanh lý xe biển xanh của cơ quan nhà nước, đã dừng hoạt động nhiều năm được đưa ra bán thanh lý đấu giá, chủ phương tiện chỉ phải chịu phí kể từ ngày đi đăng kiểm để lưu hành, không bị truy thu phí sử dụng đường bộ của giai đoạn trước đây.

Chinhphu.vn