In bài viết

Có cần cập nhật số CCCD mới trên giấy phép kinh doanh?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Quốc Tuấn (TPHCM) là chủ doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay ông đã được cấp Căn cước công dân có gắn chíp, vậy ông có làm thủ tục cập nhật số Căn cước công dân vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Nếu có thì hồ sơ cần những gì và nộp cho cơ quan nào?

19/03/2023 08:02

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Hồ sơ, trình tự thủ tục cập nhật bổ sung thông tin được thực hiện theo quy định tại  Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tham khảo mẫu và thủ tục theo đường link: https://doanhnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Tra cứu thủ tục hành chính/Đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp cần hỗ trợ soạn hồ sơ, doanh nghiệp truy cập đường link sau: http://120.72.100.66/vie/webappDN/TNHHCPQM.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ website:www.dangkykinhdoanh.gov.vn/Đăng ký qua mạng, hộp thư hỗ trợ: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn.

Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định: "2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi".

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

Mai Chi