In bài viết

Cơ cấu tổ chức Sở, Phòng Y tế

(Chinhphu.vn) – Liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

22/12/2015 17:43

Ảnh minh họa

Theo Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV đang được áp dụng hiện nay, Sở Y tế có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 Phó Giám đốc.

Theo Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV (Thông tư) vừa ban hành, Sở Y tế có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

Sở Y tế không quá 7 phòng

Thông tư cũng nêu rõ, các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế gồm: 1- Văn phòng; 2- Thanh tra; 3- Phòng Tổ chức cán bộ; 4- Phòng Nghiệp vụ Y; 5- Phòng Nghiệp vụ Dược; 6- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý của từng địa phương, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân hoặc tổ chức có tên gọi khác, bảo đảm bao quát hết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Số lượng tổ chức thuộc Sở Y tế không quá 7 phòng.

Theo Thông tư, các cơ quan trực thuộc Sở Y tế gồm: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Các Chi cục này có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Cơ cấu tổ chức của Chi cục không quá 3 phòng.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

Căn cứ đặc điểm và yêu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật. Cụ thể:

Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành, thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở tuyến tỉnh trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm có cùng chức năng; các Trung tâm chuyên khoa, Trung tâm có giường bệnh chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc thành lập Bệnh viện chuyên khoa khi có nhu cầu và có đủ điều kiện về nguồn lực.

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm: Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Bệnh viện y dược cổ truyền tuyến tỉnh và các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ thành lập Bệnh viện đa khoa ở tuyến huyện khi thực sự có nhu cầu, điều kiện và phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn là Bệnh viện Hạng II trở lên do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y; lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa; lĩnh vực đào tạo: Trường Cao đẳng hoặc Trung cấp y tế.

Trung tâm Y tế huyện được tổ chức thống nhất trên địa bàn cấp huyện, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; các Phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh khu vực (nếu có) và trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.

Cũng theo Thông tư, Phòng Y tế có Trưởng phòng, không quá 2 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 25/1/2016.

Tuệ Văn