In bài viết

Cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phê duyệt cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

07/01/2013 15:02

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố trong Vùng dự án về cơ chế tài chính trong quá trình thực hiện dự án.

Được biết, trước đó, Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2005 – 2010) tại 4 địa phương, gồm: Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình, Giai đoạn 2 (2008 – 2013) tại 8 địa phương, gồm: Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam và Thanh Hóa.

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của cộng đồng một cách đầy đủ, bền vững và hỗ trợ cộng đồng cải thiện các công trình vệ sinh hộ gia đình; nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh, chấp nhận và thực hành các hành vi vệ sinh để cải thiện sức khỏe gia đình và sự nuôi dưỡng trẻ em.

Đồng thời, nâng cao năng lực của xã và thôn trong việc lập kế hoạch và quản lý các công trình hạ tầng cơ sở và năng lực của chính quyền địa phương trong việc tạo thuận lợi và hỗ trợ cho các sáng kiến của cộng đồng.

Phương Hiển