In bài viết

Có chính sách hỗ trợ người mang thai và trẻ em về quê tránh dịch?

(Chinhphu.vn) – Bà Liêu Xà Rinh hỏi, trường hợp người mang thai và trẻ em có nguyện vọng được về quê Sóc Trăng tránh dịch thì liên hệ ở đâu để được hỗ trợ?

16/10/2021 14:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng trả lời như sau:

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đang triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng, chưa có chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người mang thai và trẻ em về quê Sóc Trăng tránh dịch.

Chinhphu.vn