In bài viết

Có chứng chỉ IELTS, được miễn thi THPT tiếng Anh?

(Chinhphu.vn) - Con của ông Trần Bảo Sơn (Hà Nội) là Trần Bảo Phong, hiện đang học tại Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Học sinh Phong dự định thi tuyển vào đại học khối A (Toán-Lý-Hóa) và đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5.

23/03/2017 12:02

Ông Sơn hỏi, con của ông có được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh không? Nếu được miễn thi, thì điểm số xét tốt nghiệp môn Tiếng Anh của học sinh Phong sẽ được mấy điểm? Điểm miễn thi môn Tiếng Anh có được ghi vào bảng điểm, hoặc vào bằng tốt nghiệp THPT không? Học sinh cần nộp hồ sơ ở đâu để được miễn thi môn Tiếng Anh?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Quy chế thi THPT Quốc gia, thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS đạt yêu cầu tối thiểu từ 4.0 điểm trở lên do các đơn vị: British Council (BC) hoặc Internationl Development Program (IDP) cấp, có giá trị đến ngày 20/6/2017 được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Giấy tờ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích sẽ nộp trong hồ sơ đăng ký dự thi tại nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Chinhphu.vn