In bài viết

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 được dạy cấp học nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thành Trung, tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM năm 2015. Ông học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 của trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, hình thức tập trung 1 tháng và được cấp giấy chứng nhận.

17/08/2021 08:02
Ông Trung vào biên chế, công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo đến nay gần 6 năm. Vừa qua UBND huyện thực hiện không giao biên chế viên chức cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và có hướng chuyển ông về trường THCS giảng dạy. Tuy nhiên sau đó, Phòng Nội vụ lại đề xuất ông công tác ở vị trí nhân viên vì cho rằng ông chỉ có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chứ không phải chứng chỉ như Luật Giáo dục và thông tư quy định.

Ông Trung có tham khảo, đa số trường thuộc tỉnh trước nay tuyển dụng giáo viên công nghệ thông tin cũng chỉ có chứng nhận nghiệp vụ sư phạm bậc 1. Ông Trung hỏi, trường hợp của ông có được về dạy tại một cơ sở giáo dục công lập nào không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 không phải là chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học, THCS hay THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy ông Nguyễn Thành Trung có thể tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chinhphu.vn