In bài viết

Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Tại địa phương của ông Nguyễn Tấn T. (Đồng Tháp) có một số hộ gia đình làm nghề thủ công đan lục bình để kiếm sống. Ông T. hỏi, các hộ dân không bán được hàng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì có được hỗ trợ không? Hiện chỉ có gia đình chính sách và người có công được tiêm phòng, vậy trường hợp nào được tiêm vaccine phòng COVID-19?

17/09/2021 09:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Người làm nghề thủ công đan lục bình chưa thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nếu ông bán hàng thuộc hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì được hỗ trợ đối với hộ kinh doanh theo quy định tại Chương IX, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trường hợp được tiêm phòng vaccine COVID-19, ông liên hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn