In bài viết

Có dùng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 để thi tuyển giáo viên?

(Chinhphu.vn) – Ông Cao Sơn (Quảng Ngãi) hỏi, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 từ năm 2011 nay có còn được công nhận không, có được dùng để thi tuyển giáo viên tiểu học hoặc trung học cơ sở hay không?

07/07/2021 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cấp cho người hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện vẫn còn được công nhận.

Không được dùng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 để thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Chinhphu.vn