In bài viết

Có được cấp hai chứng chỉ hành nghề y?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Hải (Bắc Ninh) là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (đã có chứng chỉ hành nghề). Hiện ông muốn đi học chuyên khoa nội để cấp chứng chỉ hành nghề về nội khoa.

29/10/2019 15:02

Ông Hải hỏi, ông cần những điều kiện gì để được cấp chứng chỉ hành nghề nội khoa? Nếu đáp ứng đủ điều kiện đó thì chứng chỉ hành nghề chẩn đoán hình ảnh có bị thu hồi hay ông được dùng cả hai chứng chỉ?

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Điều 15 Thông tư 41/2011/TT-BYT quy định: Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải đăng ký thực hành phù hợp với văn bằng chuyên môn được đào tạo.

Trường hợp là bác sĩ đa khoa thì đăng ký thực hành theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi hoặc đăng ký thực hành theo một trong các hệ nội - nhi hoặc ngoại - sản. Trường hợp thực hành theo hệ thì tổng thời gian thực hành là 18 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 9 tháng liên tục.

Đối chiếu với quy định trên, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề muốn chuyển sang cấp chứng chỉ hành nghề nội khoa thì phải là bác sĩ đa khoa và phải thực hành chuyên ngành nội khoa đủ 18 tháng tại các bệnh viện có khoa nội.

Căn cứ Khoản 2, Điều 25 Luật Khám bệnh, chữa bệnh: “Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước”. Như vậy ông Nguyễn Văn Hải đã có chứng chỉ hành nghề chẩn đoán hình ảnh, muốn chuyển sang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, ông phải làm thủ tục thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Chinhphu.vn