In bài viết

Có được chuyển BHYT về Bệnh viện Nội tiết tỉnh không?

(Chinhphu.vn) – Mẹ của ông Trương Vĩnh Phú (Yên Bái) bị bệnh tiểu đường, đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Do bệnh viện cách xa nhà nên mẹ của ông Phú gặp khó khăn khi đi khám và lấy thuốc uống, tiêm hàng tháng.

18/03/2018 08:02
Ông Phú hỏi, mẹ của ông có thể chuyển về Bệnh viện Nội tiết tỉnh đăng ký khám, chữa bệnh được không, thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT: “Người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9 Điều 5 và Điều 6 Thông tư này (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến tỉnh và tương đương; cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến trung ương và tương đương) trong các trường hợp sau đây:

… Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,7 và 9, Điều 5 và Điều 6 Thông tư này do Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Căn cứ Công văn số 1342/SYT-NVY ngày 6/12/2017 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018 thì Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái không có trong danh mục cơ sở được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018 nên mẹ ông Phú không được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái.

(Theo yenbai.gov.vn)