In bài viết

Có được chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê?

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Nguyễn Thị Nhinh (Đà Nẵng) chuyên sản xuất đồ nội thất gỗ, nằm trong khu công nghiệp. Công ty đã xây dựng nhà xưởng trên đất thuê của khu công nghiệp (thuê đất trả tiền hằng năm) và đã hoạt động được hơn 20 năm.

20/10/2023 10:03

Đến nay, tình hình kinh doanh khó khăn, công ty bà Nhinh muốn chuyển nhượng nhà xưởng cho một công ty khác.

Bà Nhinh hỏi, công ty bà có được phép chuyển nhượng khi chưa có giấy sở hữu công trình hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung bà hỏi là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về nguyên tắc như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai thì tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm được bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Theo Khoản 1 Điều 189 Luật Đất đai thì tổ chức kinh tế được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

"a) Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận".

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông tin đến bà được biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn