In bài viết

Có được chuyển viện khi sinh con không?

(Chinhphu.vn) - Bà Kim Oanh (TP. Hà Nội) đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Bà Oanh hỏi, nếu bà muốn đăng ký sinh con theo chế độ BHYT tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội thì có được chuyển viện không? Thủ tục xin giấy chuyển viện như thế nào?

07/03/2019 06:02

Căn cứ tình trạng bệnh lý cụ thể của bệnh nhân thì Bệnh viện sẽ chỉ định việc chuyển tuyến theo quy định

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Thẻ BHYT của bà Oanh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh. Đề nghị bà đến Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh để được khám bệnh.

Căn cứ tình trạng bệnh lý cụ thể của bà thì Bệnh viện huyện Mê Linh sẽ chỉ định việc chuyển tuyến theo quy định của Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế.

Chinhphu.vn