In bài viết

Có được cộng dồn thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép?

(Chinhphu.vn) - Bà Cao Thị Nhân Anh (TPHCM) làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2020. Cuối tháng 8/2020, bà chấm dứt hợp đồng lao động. Từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2021, bà ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, không tham gia BHXH.

30/05/2022 12:20

Từ tháng 11/2021 đến nay, bà Nhân Anh tái ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Bà Anh hỏi, ngày phép năm đến cuối năm 2021 của bà có được tính cộng dồn thời gian làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã ký trước đó để tính thâm niên làm việc không? Nếu không được cộng thêm 1 ngày phép theo quy định thì công ty có vi phạm pháp luật lao động không? 

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 114 Bộ luật Lao động quy định ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau: Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày. 

Nội dung câu hỏi không nêu rõ bà làm việc cho cùng một người sử dụng lao động (trong thời gian công tác từ tháng 2/2014 đến đến tháng 10/2021) nên chưa đủ cơ sở để xác định thâm niên làm việc. Trường hợp bà làm việc cho cùng một người sử dụng lao động thì tổng thời gian làm việc cho người sử dụng lao động đó được tính là thâm niên làm việc. 

Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về xử phạt vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng năm. 

Chinhphu.vn