In bài viết

Có được đổi bằng lái xe của ngành Công an sang bằng quốc tế?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Minh Đăng công tác trong ngành Công an, có giấy phép lái xe hạng B2 do Cục Cảnh sát giao thông cấp. Ông Đăng hỏi, ông có thể đổi sang giấy phép lái xe quốc tế có được không? Nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì, ở đâu?

04/05/2021 14:02

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế hiện nay được quy định tại Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 6/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này quy định không áp dụng đối với giấy phép lái xe của ngành Công an, Quân đội.

Như vậy, trường hợp giấy phép lái xe của ông Nguyễn Minh Đăng là giấy phép lái xe do Cục Cảnh sát giao thông cấp nên giấy phép lái xe của ông không thuộc đối tượng được đổi sang giấy phép lái xe quốc tế.

Chinhphu.vn