In bài viết

Có được đóng bù BHXH cho thời gian nghỉ việc?

(Chinhphu.vn) – Bà Thanh Vân đóng BHXH bắt buộc tại công ty được 2 năm. Tháng 4/2019, bà nghỉ việc, không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp và dừng đóng BHXH. Vậy hiện tại bà tiếp tục đóng BHXH có được không? Bà muốn đóng bù BHXH cho thời gian không đóng có được không và mức đóng thế nào?

27/11/2020 07:02

Không có căn cứ để người lao động đóng bù cho thời gian không tham gia BHXH trước đây.

Nếu bà Vân xin việc chỗ khác, thì bà phải đóng BHXH từ thời điểm bắt đầu đi làm lại hoặc có thể đóng nối phần BHXH bà chưa đóng kể từ thời điểm nghỉ việc có được không? Hiện tại sổ BHXH của bà cũng thất lạc, vậy thủ tục làm lại sổ mới như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 99 Luật BHXH năm 2014, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2, Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH năm 2014, Điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Thời điểm đóng đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng, trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần, trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần, trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Đối chiếu với quy định nêu trên, không có căn cứ để người lao động đóng bù cho thời gian không tham gia BHXH trước đây.

Trường hợp bà xin việc tại đơn vị mới thì bà được đóng BHXH từ khi ký hợp đồng lao động và thời gian đóng BHXH bắt buộc tại đơn vị mới được cộng nối với thời gian 2 năm bà đã đóng BHXH tại công ty trước đây để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Để được cấp lại sổ BHXH do bị mất, bà lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) nộp cho cơ quan BHXH.

Chinhphu.vn