In bài viết

Có được gia hạn hợp đồng bằng phụ lục?

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Đinh Bá Phước (TPHCM) gia hạn hợp đồng lao động với người lao động bằng phụ lục. Phụ lục này được ký kết trước ngày 1/1/2021 và có thời hạn đến ngày 31/12/2021.

07/06/2021 07:02

Tuy nhiên, theo Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động không được gia hạn bằng phụ lục. Ông Phước hỏi, phụ lục này có còn hiệu lực đến ngày 31/12/2021 không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019 thì phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Do đó, kể từ thời điểm Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, công ty và người lao động không được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục mà phải ký kết hợp đồng lao động mới.

Chinhphu.vn