In bài viết

Có được giám định bổ sung bệnh do phơi nhiễm chất độc hóa học?

(Chinhphu.vn) - Bố của ông Nguyễn Tuấn (Hải Dương) tham gia chiến đấu từ năm 1968-4/1975, tại vùng bị nhiễm chất độc hóa học. Đầu năm 2018, bố ông làm hồ sơ giám định bị bệnh tiểu đường tuýp 2, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%. Hiện bố ông bị ung thư phổi, ung thư gan nguyên phát. Vậy, bố ông Tuấn có được giám định bổ sung để nâng mức hưởng trợ cấp không?

16/10/2018 07:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành chưa quy định việc khám giám định bổ sung bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Do vậy, trường hợp bố của ông Tuấn đang hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mắc bệnh đái tháo đường type 2, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%, nay mắc bệnh ung thư phổi, ung thư gan nguyên phát, chưa có quy định để khám giám định bổ sung bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Chinhphu.vn