In bài viết

Có được hoàn số thuế nộp thừa bằng ngoại tệ?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thanh Tuấn hỏi, trường hợp người nộp thuế có khoản nộp thừa vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thì có được hoàn nộp thừa tương ứng với loại ngoại tệ đã nộp vào ngân sách nhà nước không?

11/07/2022 14:02

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 46 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính thì trường hợp người nộp thuế phát sinh khoản được hoàn bằng ngoại tệ thì cơ quan thuế quy đổi số tiền thuế được hoàn ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra đầu ngày của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm ban hành quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước.

Vì vậy, trường hợp người nộp thuế có khoản nộp thừa vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thì không được hoàn nộp thừa tương ứng với loại ngoại tệ đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Chinhphu.vn