In bài viết

Có được hợp thửa đất trong diện quy hoạch phân lô?

(Chinhphu.vn) - Vừa qua ông Nguyễn Việt Hùng (Bà Rịa-Vũng Tàu) đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để làm thủ tục hợp 2 thửa đất ở liền kề kích thước 2,91 x 25,12m và 3 x 19,3m, nhưng bị từ chối với lý do: Các thửa đất này thuộc quy hoạch 1/500 nên không được phép hợp thửa.

29/10/2021 09:02
Trường hợp thực hiện việc hợp hai thửa đất này, thì thửa đất sau khi hợp sẽ có kích thước chiều rộng là 5,91m chiều dài là 25,12m; không trùng khớp với lô D13 theo quy hoạch đã được phê duyệt (4,2-4,4m x 24,0m). Nếu giải quyết hợp thửa đối với trường hợp này sẽ phá vỡ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Hùng hỏi, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai từ chối hợp thửa cho ông như vậy có đúng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất.

Điều 75a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (bổ sung theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) quy định:

“Điều 75a. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa

UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất".

Căn cứ quy định nêu trên đề nghị ông Hùng nghiên cứu quy định cụ thể của địa phương và liên hệ lại với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Chinhphu.vn