In bài viết

Có được hưởng đồng thời 2 loại phụ cấp chống dịch?

(Chinhphu.vn) - Ông Võ Hoàng Hải (Tây Ninh) làm công tác khám sàng lọc Covid-19, khai báo y tế tại cổng Bệnh viện, trực 24/24h trong suốt 14 ngày và cách ly 14 ngày. Ông Hải hỏi, ông có được hưởng phụ cấp chống dịch và phụ cấp thường trực chống dịch 24 giờ không? Nếu được thì có được hưởng cả 2 chế độ không?

16/03/2021 08:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo nội dung ông Hải nêu, thì có thể chia làm 2 trường hợp:

Nếu người làm nhiệm vụ trong thời gian cơ sở khám chữa bệnh đang tiếp nhận, điều trị người mắc Covid-19 thì được hưởng 150.000 đồng/người/ngày.

Nếu người làm nhiệm vụ trong thời gian cơ sở khám chữa bệnh không được giao nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị người mắc Covid-19 thì chỉ được hưởng mức thường trực theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Chinhphu.vn