In bài viết

Có được hưởng đồng thời phụ cấp thu hút và lâu năm?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Thanh Phong cư trú tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, làm công tác văn thư tại trường Tiểu học Văn Giáo, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang từ ngày 18/11/2002 cho đến nay.

31/01/2015 08:02

Năm 2008, xã Văn Giáo được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC thì ông Phong thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ông Phong đã được hưởng phụ cấp thu hút từ tháng 3/2011 cho đến nay. Theo ông Phong hiểu, kể từ ngày ban hành Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg (28/5/2008) thì đến ngày 28/5/2013, ông đã công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đủ 5 năm và ông sẽ được hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

Tuy nhiên, hiện ông chưa được hưởng phụ cấp công tác lâu năm. Theo giải thích của cơ quan cấp trên, do ông Phong đang hưởng phụ cấp thu hút nên không được hưởng phụ cấp công tác lâu năm. Khi nào ông hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút thì mới được chuyển sang hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

Ông Phong hỏi, ông có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đang hưởng phụ cấp thu hút không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Phong như sau:

Ngày 28/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung danh sách 152 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc 32 tỉnh vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II  để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình từ kế hoạch năm 2008. Theo Quyết định này, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/6/2008.

Ngày 24/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2011.

Được hưởng đồng thời 2 loại phụ cấp

Ngày 31/8/2011, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 và  khoản 1, Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, đã được hướng dẫn tại  điểm a, khoản 3, Điều 3 và khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC như sau:

- Về phụ cấp thu hút: Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ  tháng 3/2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

- Về phụ cấp công tác lâu năm: Đối tượng được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn, bao gồm: Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm. Trường hợp ông Phong là viên chức Trường Tiểu học Văn Giáo, đã đến công tác tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang từ 18/11/2002, tức là  ông Phong đã đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ trước tháng 3/2011 và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó, nên đã được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày 1/3/2011 là đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm a, khoản 3, Điều 3 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC.

Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 28/5/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2008. Theo đó, tính đến ngày 22/6/2013 xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có đủ thời gian 5 năm sau khi được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ông Phong có đủ 5 năm công tác đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (không phải như ông Phong hiểu là tính từ ngày ban hành quyết định đến ngày 28/5/2013 đủ 5 năm). Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC, thì ông Phong được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 22/6/2013 với mức 0,5%  so với mức lương lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở).

Tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC không thấy có quy định, hướng dẫn nào có nội dung “đang thụ hưởng phụ cấp thu hút thì không được hưởng phụ cấp công tác lâu năm. Khi nào thụ hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút thì mới được chuyển sang hưởng phụ cấp công tác lâu năm”. Nếu sự việc đúng như ông Phong phản ánh thì, trả lời của cơ quan quản lý viên chức đối với trường hợp của ông Phong là không có cơ sở.

Trả lời đó chỉ đúng đối với trường hợp viên chức lần đầu đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, kể từ ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1/3/2011) trở đi, thì sau 5 công tác có đóng BHXH bắt buộc và đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút tại vùng đó, mới đủ thời gian để hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.