In bài viết

Có được nhận vốn góp dự án nhà ở bằng đất nông nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Trần Thị Minh Lan (TPHCM) được cơ quan nhà nước cấp quyết định chủ trương xây dựng chung cư, nhà ở thương mại. Trong đó, khu đất để thực hiện dự án thuộc quyền sử dụng của các cổ đông của công ty, bao gồm một phần đất ở và một phần đất nông nghiệp.

04/01/2023 08:02

Dự án phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nay công ty bà Lan muốn làm thủ tục nhận chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Bà hỏi công ty có thực hiện được không? Nếu được thì quy trình, thủ tục như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại phải tuân thủ quy định của hệ thống pháp luật như pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản.

Pháp luật về đất đai có quy định về các trường hợp cụ thể, điều kiện, căn cứ, thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ, trình tự, thủ tục thực hiện như tại Điều 193 Luật Đất đai năm 2013 quy định các điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, trong đó có điều kiện:

"1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án".

Chinhphu.vn