In bài viết

Có được nộp lại chế độ đã hưởng để tính thời gian công tác?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp đã hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg thì không có quy định được tính thời gian công tác trong quân đội.

04/07/2018 08:02

Bố của ông Nguyễn Văn Quân (Hà Nội) tham gia quân đội từ tháng 10/1974, phục viên tháng 9/1981. Tháng 6/1998-3/2016, bố ông làm công nhân tại doanh nghiệp, có đóng BHXH.

Nay bố ông Quân đã hết tuổi lao động, có hưởng chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg, đã được thu hồi quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần, nhưng chưa thu hồi việc hưởng chế độ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg.

Ông Quân hỏi, bố ông muốn trả lại chế độ hưởng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg thì có được cộng nối thời gian trong quân ngũ vào thời gian tham gia BHXH tại doanh nghiệp để hưởng chế độ hưu trí không? Nếu được thì làm như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Luật BHXH có quy định: "Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.... mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an với thời gian có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH:

a, Quyết định số 47/2002/QĐ-TTG;

b, Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg;

c,.....;

d, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.....".

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp bố của ông đã hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg thì không có quy định được tính thời gian công tác trong quân đội.

Hiện chưa có văn bản nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định về việc nộp lại chế độ hưởng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg.

Chinhphu.vn