In bài viết

Có được quy đổi giá trị chứng chỉ ngoại ngữ?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Khang (Lâm Đồng) có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm vật lý. Nay ông muốn đăng ký thi tuyển viên chức nhưng được biết viên chức phải đạt được một trình độ nhất định theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tùy vào ngạch.

05/06/2020 14:02

Ông Khang hỏi, ông có bằng ngoại ngữ tiếng Trung Quốc thì có quy đổi tương đương được không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ông Nguyễn Văn Khang cần làm rõ thuật ngữ “bằng ngoại ngữ” mà ông hiện có: Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung Quốc hay chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung Quốc.

Nếu ông Khang có chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C hoặc A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành, ông có thể tham khảo Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Nội vụ, trong đó đề xuất giá trị tương đương của các chứng chỉ đó như sau:

Trình độ A và A1 tương đương bậc 1, trình độ B và A2 tương đương bậc 2, trình độ C và B1 tương đương bậc 3, trình độ B2 tương đương bậc 4, trình độ C1 tương đương bậc 5 và trình độ C2 tương đương bậc 6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trên cơ sở các văn bản hiện hành, việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể bao gồm xác định năng lực ngoại ngữ trong tuyển dụng do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định.

Chinhphu.vn