In bài viết

Có được rút hồ sơ sau khi xác nhận nhập học?

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Nguyễn Thành Long (longnt99@...) hỏi: Nếu em đã xác nhận nhập học vào một ngành, nhưng sau đó em suy nghĩ lại và muốn thay đổi thì em có thể rút lại giấy chứng nhận kết quả thi và chờ đăng ký xét tuyển đợt bổ sung không?

26/06/2017 11:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thí sinh đã xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định và đã gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường thì không thể đăng ký xét tuyển bổ sung được nữa.

Chinhphu.vn