In bài viết

Có được thanh toán tiền mặt khi mua cổ phần?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Panthera (TPHCM) nhận chuyển nhượng cổ phần của một nhóm cá nhân để sở hữu toàn bộ số cổ phần mà các cá nhân đó đang nắm giữ tại Công ty CP Pan Bến Lức, giá trị hợp đồng khoảng 40 tỷ đồng.

14/11/2018 09:02

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Panthera hỏi, giao dịch trên thanh toán bằng hình thức tiền mặt thì có đúng với quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BTC hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt thì việc Công ty TNHH Pathera thanh toán tiền mua cổ phần cho các cá nhân đang nắm giữ tại Công ty CP Pan Bến Lức thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 09/2015/TT-BTC, do đó, Công ty TNHH Panthera không sử dụng tiền mặt khi thanh toán để mua số cổ phần trên.

Chinhphu.vn