In bài viết

Có được thi chứng chỉ thiết kế, giám sát nhiều lĩnh vực?

(Chinhphu.vn) – Mỗi cá nhân thuộc tổ chức có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng được điều kiện năng lực tương ứng theo quy định.

31/01/2019 10:02

Ông Nguyễn Tô Trung Hiếu (Điện Biên) học cao đẳng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tính đến năm 2018, ông công tác được hơn 5 năm. Ông mở công ty tư vấn từ năm 2017. Hiện ông Hiếu muốn thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Ông Hiếu hỏi, ông có được thi chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát nhiều lĩnh vực không? Nếu ông có chứng chỉ kỹ sư định giá, chứng chỉ thiết kế, và ông là giám đốc, vậy trong hồ sơ thiết kế của ông, ông có được ký với chức danh giám đốc, chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán của cùng một công trình không?

Công ty của ông chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, vậy công ty có được tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình nhóm C, cấp IV chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam đã quy định cụ thể về điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, đề nghị ông Hiếu nghiên cứu thực hiện.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 08/2018/TT-BXD, “mỗi cá nhân thuộc tổ chức có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng được điều kiện năng lực tương ứng theo quy định”, do đó, nếu ông Hiếu đáp ứng được các điều kiện năng lực tương ứng thì được đảm nhận các chức danh đó.

Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điểm 1, Khoản 20, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Chinhphu.vn