In bài viết

Có được trợ cấp khi nơi làm việc không còn thuộc vùng khó khăn?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Tuấn (Quảng Bình) làm việc trong vùng đặc biệt khó khăn được 8 năm 9 tháng. Hiện nay, theo ông Tuấn được biết nơi ông đang công tác có quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

23/02/2022 09:02

Theo quy định, cán bộ công tác từ đủ 10 năm trở lên hưởng chế độ trợ cấp một lần là người nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Ông Tuấn hỏi, trường hợp của ông vẫn đang công tác thì phải tính hưởng trợ cấp một lần như thế nào? Tính theo thời gian làm việc thực tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó là 8 năm 9 tháng có đúng không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu đối với các trường hợp đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên.

Vì vậy, trường hợp có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 8 năm 9 tháng thì không được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Bình (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn