In bài viết

Có được xác định lại dân tộc theo mẹ?

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thanh Lan (Yên Bái) dân tộc Tày, chồng bà là người Kinh. Con trai bà Lan năm nay 2 tuổi, khai sinh theo dân tộc của bố. Nay vợ chồng bà muốn đổi lại dân tộc cho con theo mẹ nhưng vẫn giữ họ bố. Bà Lan hỏi, như vậy có được không? Nếu được thì thủ tục đổi thế nào?

01/09/2018 08:02
Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Khoản 1, Khoản 3, Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“1. Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình.

… 3. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong các trường hợp sau:

a. Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong các trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau”.

Khoản 3, Điều 46 Luật Hộ tịch quy định: “UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc”.

Căn cứ vào quy định tại Điều 28 và Khoản 1, Điều 47 Luật Hộ tịch thì trình tự, thủ tục đăng ký xác định lại dân tộc được quy định cụ thể như sau:

- Người yêu cầu đăng ký xác định lại dân tộc nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc xác định lại dân tộc là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký xác định lại dân tộc ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện ký, cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

- Trường hợp đăng ký xác định lại dân tộc không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Như vậy, căn vào quy định nêu trên, bà Phạm Thanh Lan có thể đăng ký xác định lại dân tộc cho con trai của mình theo dân tộc của mẹ đẻ là dân tộc Tày.

(Theo yenbai.gov.vn)