In bài viết

Có hạn mức thanh toán BHYT cho một lần khám chữa bệnh?

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Nhân (An Giang) hỏi, hạn mức thanh toán cho một lần khám, chữa bệnh BHYT ngoại trú tại tuyến xã là bao nhiêu tiền thì nằm trong khung thanh toán tại trạm y tế xã?

29/04/2022 07:20


Chưa có quy định hạn mức thanh toán trên một lần khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Chưa có quy định hạn mức thanh toán trên một lần khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến khám chữa bệnh.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau:

Đến thời điểm hiện tại, chưa có quy định hạn mức thanh toán trên một lần khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến khám chữa bệnh (xã, huyện, tỉnh…). Người bệnh chỉ thực hiện đóng cùng chi trả (nếu có).

Theo quy định tại Mục c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng BHYT của các đối tượng tham gia BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

Như vậy, người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh tại tuyến xã được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT bao gồm chi phí thuốc, các dịch vụ kỹ thuật (nếu có), tiền khám theo chỉ định của bác sĩ và người bệnh không phải đóng chi phí cùng chi trả.

Chinhphu.vn