In bài viết

Có Kỷ niệm chương bị địch bắt tù, đày được hưởng chế độ

(Chinhphu.vn) – Mẹ của ông Đào Xuân Sỹ (Quảng Trị) được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, hưởng chính sách như thương binh và được tặng Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị bắt tù, đày. Ông Sỹ hỏi, mẹ ông có được hưởng chế độ đối với người hoạt động cách mạng bị bắt tù, đày không?

08/07/2016 10:20

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã được Hội đồng giám định y khoa xác định có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên trước ngày 1/1/1995 được công nhận người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng, nếu hồ sơ thể hiện thời gian và địa điểm bị địch bắt tù, đày theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hoặc tại Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH hoặc có Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày trước ngày 1/9/2012 thì được xem xét, giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày từ ngày 1/9/2012 theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 47 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

Đề nghị ông Sỹ đối chiếu với các quy định nêu trên và liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn