In bài viết

Có nên cho xe 3 bánh lưu thông tại đô thị có sản xuất nông nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị xem xét lại việc cấm xe cơ giới 3 bánh lưu thông trên Quốc lộ 1A và trong khu vực đô thị, có hướng cho phép xe 3 bánh lưu thông tại các đô thị có sản xuất nông nghiệp để phục vụ chuyên chở sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân.

26/09/2019 12:20

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri tỉnh Phú Thọ như sau:

Tại Mục 4 Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ đã chỉ đạo: “UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008 việc rà soát, ban hành các quy định về điều kiện an toàn, đăng ký, cấp biển số các loại xe thô sơ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới ba bánh; đối với các loại xe cơ giới ba bánh hiện có đang lưu hành thì ban hành quy định cấm lưu hành (kể cả xe cơ giới ba bánh nhập khẩu) trong nội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật);…”.

Theo đó, kể từ sau ngày 4/2/2008 thì đối với các xe 3 bánh lưu thông tại các đô thị có sản xuất nông nghiệp để phục vụ chuyên chở sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân hoạt động cũng thuộc đối tượng không được phép tham gia giao thông đường bộ.

Do vậy, đối với quy định về lưu hành của xe cơ giới ba bánh, Bộ Giao thông vận tải đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ.

Trong trường hợp để phục vụ chuyên chở sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo để sử dụng loại xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp theo quy định tại Điểm d, Mục 1 của Chỉ thị 1405/CT-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ, cụ thể như sau:

“d) Đối với loại xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp có tính năng đa dụng như làm đất, bơm nước, phát điện, vận chuyển;

- Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật, đăng ký, cấp biển số cho phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển theo quy định hiện hành;

- Căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương, quy định cụ thể phạm vi và thời gian hoạt động đối với loại xe này”.

Chinhphu.vn