In bài viết

Có phải trả thêm khoản đóng bảo hiểm vào lương thử việc?

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Nguyễn Thị Thu Thủy thỏa thuận thử việc với người lao động, các nội dung hợp đồng thử việc bảo đảm theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019.

27/10/2023 10:02

Bà Thủy hỏi, công ty có phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trường hợp công ty ký hợp đồng thử việc với người thử việc thì công ty không phải thực hiện trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019.

Chinhphu.vn