In bài viết

Cơ quan nào thẩm định dự án của DN có vốn Nhà nước?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Đăng Đơ (Quảng Ngãi) có 24% vốn Nhà nước, còn lại là vốn tư nhân. Công ty muốn đầu tư công trình mở rộng sản xuất (hạ tầng kỹ thuật cấp IV), tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng, nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại.

04/09/2018 08:02

Ông Đơ hỏi, hồ sơ thiết kế thi công và dự toán công trình nêu trên có phải trình Sở Xây dựng thẩm định không, hay chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định (nếu đủ điều kiện) và phê duyệt?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 5, Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì dự án sử dụng vốn hỗn hợp có phần tham gia bằng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Theo nội dung hỏi của ông Nguyễn Đăng Đơ thì chủ đầu tư cần xác định rõ cấp quyết định đầu tư dự án và tỷ lệ phần vốn Nhà nước tham gia trong tổng mức đầu tư của dự án để xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

Chinhphu.vn