In bài viết

Có quy định thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản?

(Chinhphu.vn) – Bà N.T.Y.L (Bình Định) có tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2023 thì nghỉ việc. Bà L. sinh con vào ngày 8/10/2023. Đầu tháng 10/2023 bà có làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy bà L. có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản không? Nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn bao lâu phải làm hồ sơ?

19/11/2023 07:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời như sau:

Nếu bà L. có tham gia BHXH bắt buộc liên tục từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2023, nghỉ việc từ ngày 1/9/2023 và sinh con ngày 8/10/2023 thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con).

Cơ quan BHXH không quy định thời hạn nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con, bà L. có thể xuất trình Sổ BHXH, Căn cước công dân và nộp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan BHXH khi thấy thuận tiện. Hồ sơ bao gồm bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

Hải Hoa