In bài viết

Có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tham gia BHXH tự nguyện

(Chinhphu.vn) – Ông Dương Trí Đông (Đắk Lắk) sinh tháng 1/1967, hiện là Chỉ huy trưởng Quân sự xã, đóng BHXH được 23 năm. Ông Đông hỏi, nếu hết tuổi dân quân mà ông không chuyển công tác mới thì có được đóng thêm BHXH hoặc BHTN để đủ tuổi nghỉ hưu không hay giải quyết chế độ một lần?

30/07/2020 08:02

Người lao động chưa đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ tuổi về hưu

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 2; Điểm a Khoản 1 Điều 54, Điều 60, Điều 61 Luật BHXH năm 2014; Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động:

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc;

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với lao động nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

Người lao động được hưởng BHXH một lần trong trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Đối chiếu các quy định trên, trường hợp sau khi ông Đông thôi giữ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã mà không làm việc ở nơi khác và chưa đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí thì ông có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc cho đến khi đủ 60 tuổi hoặc tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện về tuổi đời để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Chinhphu.vn