In bài viết

Có thể nộp đơn đăng ký biến động đất đai ở đâu?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn P. (Quảng Ngãi) làm đơn đăng ký biến động (gia hạn thời gian sử dụng đất vườn), gửi Bộ phận một cửa của UBND xã. Tuy nhiên, ông được cán bộ địa chính xã hướng dẫn, phải đến Bộ phận một cửa của huyện để nộp. Ông P. hỏi, theo quy định, trường hợp này ông cần nộp đơn ở đâu?

01/03/2023 07:02

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì người sử dụng đất được chọn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện.

Do đó, ông có thể đến UBND xã hoặc Bộ phận một cửa huyện để được hướng dẫn nộp hồ sơ và giải quyết theo quy định pháp luật đất đai.   

Chinhphu.vn