In bài viết

Có thể quy định riêng giờ làm, giờ nghỉ với nghề có tính chất đặc biệt

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Tô Tiến Khanh (Quảng Ninh), Bộ luật Lao động 2019 không còn quy định cố định thời gian làm việc 6 tiếng/ngày đối với lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ông Khanh hỏi, hiện nay có còn quy định về thời gian làm việc đối với những trường hợp này nữa không?

26/04/2022 07:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Pháp luật lao động hiện hành không có quy định chung về thời giờ làm việc cho nhóm người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tuy nhiên, đối với từng nhóm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có tính chất đặc biệt (như hàng không, dầu khí, đường sắt, thợ lặn, bức xạ hạt nhân...) đều có quy định riêng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Chinhphu.vn