In bài viết

Có thể thuê đại lý làm thủ tục hải quan

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Hiệp Phát là doanh nghiệp xuất khẩu, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp muốn làm thủ tục xuất khẩu cho phía bên nhập khẩu là Công ty thuộc Khu chế xuất tại tỉnh Quảng Nam.

10/06/2016 09:02

Do khoảng cách địa lý xa nên Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Hiệp Phát không thể làm thủ tục thông quan tại Khu chế xuất Quảng Nam. Công ty đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục khai hải quan trong trường hợp này.

Về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

Khoản 14, Điều 4 Luật Hải quan quy định: “Người khai hải quan bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan”.

Khoản 4, Điều 20 Luật Hải quan quy định: “Đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan quy định tại Điều 18 của Luật này”.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Hiệp Phát khoảng cách địa lý xa có thể thuê đại lý hải quan để làm thủ tục hải quan cho Công ty. Công ty có thể liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để biết thêm chi tiết.

Thanh Thủy