In bài viết

Có thể thuê tư vấn lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất

(Chinhphu.vn) – Theo quy định chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư. Theo đó, trường hợp cần thiết, có thể thuê tư vấn hỗ trợ công tác lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất.

04/03/2021 14:02

Đơn vị của bà Nguyễn Thị Lê (Bà Rịa-Vũng Tàu) là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Hiện bà đang được giao thực hiện đề xuất dự án có sử dụng đất đối với 1 dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đơn vị bà không có chuyên môn để tự đề xuất dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 12 Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bà Lê hỏi, cơ quan bà có được quyền thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc đề xuất dự án có sử dụng đất hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 13 Luật Đấu thầu quy định chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư.

Theo đó, trường hợp cần thiết, có thể thuê tư vấn hỗ trợ công tác lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất.

Trường hợp sử dụng vốn nhà nước để lựa chọn nhà thầu tư vấn thì cần xác định gói thầu có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không.

Chinhphu.vn