In bài viết

Có thể tự thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Tuấn (Hà Nội) đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cách nhà ông 20km. Ông Tuấn hỏi, ông có thể tự chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu về gần nhà được không?

24/09/2020 07:02

Người tham gia BHYT có quyền đăng ký nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh.

Để thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, vào tháng đầu của quý, ông mang thẻ BHYT đến BHXH cấp huyện nơi cấp thẻ BHYT cho ông đề nghị đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu về một trong số các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn TP. Hà Nội phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú của ông để thuận lợi cho việc khám, chữa bệnh BHYT của ông.

Trường hợp, ông không thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ, ông có thể đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn TP. Hà Nội và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh hợp lệ thì được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi thanh toán BHYT và mức hưởng của ông.

Chinhphu.vn