In bài viết

Có thể xác nhận cho người không hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Huy P. có số BHXH do BHXH thành phố Hải Dương cấp. Ông P. đã hết tuổi lao động. Vừa qua, ông P. có đến bộ phận 1 cửa cơ quan BHXH để làm đơn và xin xác nhận hiện không có lương hưu và trợ cấp BHXH.

27/11/2023 08:02

Nhưng ông P. được trả lời là: Chỉ chứng nhận người đang hưởng lương chứ không xác nhận người không có lương hưu. Ông P. muốn được biết, BHXH tỉnh Hải Dương không xác nhận  cá nhân không có lương hưu là đúng hay sai?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Hải Dương trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 23 Luật BHXH 2014 quy định về trách nhiệm của cơ quan BHXH trong đó không có quy định trách nhiệm xác nhận cho người không tham gia BHXH hoặc không hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH. Do vậy, việc bộ phận “Một cửa” cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương trả lời ông P. như vậy là thực hiện đúng theo quy định của Luật BHXH..

Hải Hoa