In bài viết

Có tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút khi địa phương thoát nghèo?

(Chinhphu.vn) – Ngày 1/7/2017, ông Hà Đình Khánh được tuyển dụng làm công chức thuộc xã vùng II huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ngày 1/7/2018, ông Khánh được bổ nhiệm ngạch công chức, hưởng phụ cấp thu hút 70% theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

15/11/2018 10:02

Ngày 7/3/2018, Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, trong đó có huyện Quỳnh Nhai. Ông Khánh hỏi, ông có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút nữa không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 2/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Mục 2, Công văn số 3682/BNV-TL ngày 6/8/2018 của Bộ Nội vụ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020, quy định:

“2. Đối với 8 huyện thuộc 6 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020 tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc huyện được công nhận thoát nghèo tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên tiếp tục được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các xã không phải là xã khu vực III, thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc 8 huyện được công nhận thoát nghèo tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ cho đến hết năm 2018.”

Như vậy, ông Hà Đình Khánh đang công tác tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, là xã khu vực II thì được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP cho đến hết năm 2018 (được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở, được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng đến hết năm 2018).

Chinhphu.vn