In bài viết

Có tính chế độ bồi dưỡng cho giáo viên thể dục khi dạy online?

(Chinhphu.vn) - Do ảnh hưởng dịch COVID-19, địa phương ông Trần Anh Đức (Hà Nam) tổ chức dạy học trực tuyến, trong đó môn Giáo dục thể chất cấp THCS cũng dạy học theo kế hoạch.

08/02/2022 09:02

Ông Đức hỏi, giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục thể chất có được hưởng chế độ của tiết dạy thực hành theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg hay không? Nếu được hưởng thì số tiền cho mỗi tiết dạy là bao nhiêu?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 3 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao:

"Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung (hiện tại mức 1.490.000 đồng) cho 1 tiết giảng thực hành".

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng.

Như vậy, chế độ bồi dưỡng được chi trả theo số tiết dạy thực hành thể dục thực tế mà giáo viên giảng dạy.

Chinhphu.vn