In bài viết

Có tính đóng BHXH phụ cấp ca đêm?

(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Bảo Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang làm việc theo ca, ngoài lương ông có được Công ty trả khoản tiền phụ cấp ca đêm khi có đi làm ca đêm. Ông Minh hỏi, khoản tiền phụ cấp ca đêm này ông và Công ty có phải đóng BHXH không?

08/06/2023 14:20

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:

- Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2020, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

- Từ ngày 1/1/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con, cụ thể như sau: "Các khoản bổ sung khác đóng BHXH bao gồm: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương".

Đối chiếu với các quy định trên, phụ cấp ca đêm chỉ được hưởng khi đi làm (không xác định được mức tiền cụ thể trong hợp đồng lao động, không trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương) nên không thuộc khoản phải trích nộp BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN..

Hải Hoa