In bài viết

Có tính thời gian công tác trước khi được tuyển dụng công chức?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp công chức trước khi được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, làm việc ở vị trí có yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp và thời gian đó được cơ quan có thẩm quyền tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức hiện giữ thì được tính là tương đương với ngạch công chức hiện giữ.

02/09/2021 11:02

Bà Phạm Thị Nga (Hà Nội) là công chức, hiện đang công tác tại cơ quan ngang Bộ, thuộc Chính phủ.  Từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2017 bà công tác tại doanh nghiệp tư nhân (không có vốn nhà nước). Từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2020 bà chuyển công tác tại doanh nghiệp có vốn nhà nước (không phải chức danh lãnh đạo). Tháng 10/2020 bà trúng tuyển công chức và được xếp mã ngạch chuyên viên 01.003, mức lương 3.00 (căn cứ kinh nghiệm công tác trên Sổ BHXH).

Bà Nga hỏi, với quá trình công tác nêu trên, bà có thể dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính (01.002) tại thời điểm năm 2021 không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 30 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định trường hợp công chức trước khi được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH, làm việc ở vị trí có yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp (nếu thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan có thẩm quyền tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức hiện giữ thì được tính là tương đương với ngạch công chức hiện giữ.

Do vậy, đề nghị bà Phạm Thị Nga nghiên cứu quy định nêu trên để quyết định việc đăng ký dự thi nâng ngạch.

Chinhphu.vn